Strona główna / Badania kliniczne

Badania kliniczne

What_is_Colpofix-400x400

95.7%

regresja CIN 1

Colpofix_HPV_Clearance

DWUKROTNIE WYŻSZY

względem kontroli

Colpofix_Epithelialisation

48%

znacząca poprawa obrazu ektopii*

*ciężka ektropia >2/3

Benefits-400x400

65%

osiągnięcie optymalnego pH

Regresja zmian szyjki macicy

Colpofix® zwiększa regresję zmian szyjki macicy małego stopnia 

N = 999 kobiet

kobiet z nieprawidłowym wynikiem cytologii zostało zakwalifikowanych do wieloośrodkowego, retrospektywnego badania kliniczno-kontrolnego.

 

W grupie badanej zastosowano miejscową terapię preparatem Colpofix®. W grupie kontrolnej nie stosowano żadnej terapii.

 

t = 6 miesięcy

Po 6 miesiącach od rozpoczęcia stosowania Colpofix® regresję zmian CIN 1 stwierdzono u 95,7% pacjentek. 

Żel Colpofix® stanowi uzasadnioną alternatywę dla strategii

„czekaj i obserwuj” (wait and see) u pacjentek z CIN 1.

Stentella P, Biamonti A, Carraro C, et al. Efficacy of carboxymethyl beta-glucan in cervical intraepithelial neoplasia: A retrospec­tive, case-control study. Minerva Ginecol 2017; 69(5): 425-30. 

Klirens HPV

Colpofix® zwiększa regresję zmian małego stopnia 

N = 784 kobiet

z dodatnim wynikiem testu HPV lub rozpoznaniem CIN 1 zostały zakwalifikowane do retrospektywnego badania kliniczno-kontrolnego.

 

W grupie A zastosowano żel dopochwowy Colpofix® (1 aplikacja dziennie przez 20 dni w miesiącu przez okres 3 miesięcy). Grupa B była grupą kontrolną.

 

t = 6 miesięcy 

Po 6 miesiącach od rozpoczęcia badania klirens wrusa HPV był dwukrotnie wyższy w grupie stosującej Colpofix® niż w grupie kontrolnej. 

Colpofix® poprawia ogólny stan dróg rodnych. Efekt ten wydaje się korzystnie wpływać na ryzyko utrzymywania się i progresji zmian CIN.

Lavitola G, Della Corte L, De Rosa N, et al. Effects on Vaginal Microbiota Restoration and Cervical Epithelialization in Positive HPV Patients Undergoing Vaginal Treatment with Carboxy-Meth­yl-Beta-Glucan. BioMed Res Int 2020; (3b): 1-8.

Epitelizacja

Colpofix® poprawia epitelizację

N = 784 kobiet

z dodatnim wynikiem testów HPV lub rozpoznaniem CIN 1 zostały zakwalifikowane do retrospektywnego badania kliniczno-kontrolnego.

 

W grupie A zastosowano żel dopochwowy Colpofix® (1 aplikacja dziennie przez 20 dni w miesiącu przez okres 3 miesięcy). Grupa B była grupą kontrolną.

 

t = 6 miesięcy

Stosowanie Colpofix® poprawiło obraz ektopii u 48% pacjentek po 

6 miesiącach od rozpoczęcia terapii. Jest to 4-krotnie więcej

niż w grupie kontrolnej. 

Lavitola G, Della Corte L, De Rosa N, et al. Effects on Vaginal Microbiota Restoration and Cervical Epithelialization in Positive HPV Patients Undergoing Vaginal Treatment with Carboxy-Meth­yl-Beta-Glucan. BioMed Res Int 2020; (3b): 1-8.

Colpofix® poprawia epitelializację

N = 784 kobiet

z dodatnim wynikiem testu HPV lub rozpoznaniem CIN 1 zostały zakwalifikowane do retrospektywnego badania kliniczno-kontrolnego. 

 

W grupie A zastosowano żel dopochwowy Colpofix® (1 aplikacja dziennie przez 20 dni w miesiącu przez okres 3 miesięcy). Grupa B była grupą kontrolną.

 

t= 6 miesięcy

W grupie stosującej Colpofix® liczba pacjentek z powiększeniem metaplazji (>20%) wzrosła o 114,5% po 6 miesiącach od rozpoczęcia terapii. 

Colpofix® poprawia ogólny stan dróg rodnych. Efekt ten wydaje się korzystnie wpływać na ryzyko utrzymywania się i progresji zmian CIN.

Lavitola G, Della Corte L, De Rosa N, et al. Effects on Vaginal Microbiota Restoration and Cervical Epithelialization in Positive HPV Patients Undergoing Vaginal Treatment with Carboxy-Meth­yl-Beta-Glucan. BioMed Res Int 2020; (3b): 1-8.

Mikrobiota pochwy – pH

Colpofix® poprawia ogólny stan dróg rodnych

N = 784 kobiet

z dodatnim wynikiem testu HPV lub rozpoznaniem CIN 1 zostały zakwalifikowane do retrospektywnego badania kliniczno-kontrolnego. 

 

W grupie A zastosowano żel dopochwowy Colpofix® (1 aplikacja dziennie przez 20 dni w miesiącu przez okres 3 miesięcy). Grupa B była grupą kontrolną.

 

t= 6 miesięcy

Po 6 miesiącach od rozpoczęcia stosowania Colpofix® liczba pacjentek z pH pochwy >4,5 zmniejszyła się o 65%. 

Występowanie upławów, dodatni wynik testu aminowego oraz zasadowe pH pochwy korelują z co najmniej dwukrotnym zwiększeniem ryzyka utrzymywania się zmian CIN.

Lavitola G, Della Corte L, De Rosa N, et al. Effects on Vaginal Microbiota Restoration and Cervical Epithelialization in Positive HPV Patients Undergoing Vaginal Treatment with Carboxy-Meth­yl-Beta-Glucan. BioMed Res Int 2020; (3b): 1-8.

Podsumowanie

1. Scardamaglia P, Carraro C, Mancino P, Stentella P. Efficacia del carbossimetilbetaglucano nella regressione delle alterazioni citologiche cervicali di basso grado HPV correlate [Effectiveness of the treatment with beta-glucan in the HPV-CIN 1 lesions]. Minerva Ginecol. 2010 Oct;62(5):389-93. Italian. PMID: 20938424.

 

2. Laccetta G, Carrone A, Burratti M, Mancino P. Effect of the treatment with β-glucan in women with cervical cytologic report of atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS) and low-grade squamous intraepithelial lesions (L-SIL). Minerva Ginecol. 2015Apr;67(2):113-20. Epub 2015 Feb 5. PMID: 25668505

 

3. Stentella P, Biamonti A, Carraro C, Inghirami P, Mancino P, Pietrangeli D, Votano S, Lazzari P, DE Medici C. Efficacy of carboxymethyl beta-glucan in cervical intraepithelial neoplasia: a retrospective, case-control study. Minerva Ginecol. 2017 Oct;69(5):425-430. doi: 10.23736/S0026-4784.17.04053-9. PMID: 28675291.

 

4. Lavitola G, Della Corte L, De Rosa N, Nappi C, Bifulco G. Effects on Vaginal Microbiota Restoration and Cervical Epithelialization in Positive HPV Patients Undergoing Vaginal Treatment with Carboxy-Methyl-Beta-Glucan. Biomed Res Int. 2020 Apr 27;2020:5476389. doi: 10.1155/2020/5476389. PMID: 32420349; PMCID: PMC7201736.

Lavitola 2020

Przeczytaj i pobierz cały artykuł tutaj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7201736/

Potwierdzenie tożsamości

Ta część serwisu zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla pracowników ochrony zdrowia.

Czy jesteś pracownikiem ochrony zdrowia?